Gallery-TalakadVaidyesvara Temple, Talakad

Five headed snake and stone chain, Vaidyanatheshwara Temple, Talakad

Vaidyesvara Temple, Talakad

Kirtinarayana temple, Talakad

Mahadwara of Kirtinarayana temple, Talakad

Pathaleshwara Temple, Talakad

Sand at Talakad


Kaveri river, Talakad

No comments:

Post a Comment